Aktualnosti

U ovršnom predmetu koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod posl. Br. Ovrv-RT-538/05 sud je rješenje o ovrsi donio dana 09.05.2005. godine. Isto rješenje se dostavlja ovršeniku tek dana 27.11.2017. godine dakle nakon više od 12 i pol godina. Za vrijeme pasivnosti suda teku zakonske zatezne kamate. Slučajno?

Pročitajte više

U odluci donesenoj dana 03.11.2016. godine u predmetu Rev 2800/2015 Vrhovni sud RH navodi kako slijedi: “Prilikom razmatranja dopuštenosti predmetne revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske imao je na umu i to da je u istovjetnoj pravnoj situaciji, ali zbog nedovoljno obrazloženih revizijskih navoda glede postojanja svih kumulativno propisanih pretpostavki za dopuštenost revizije iz odredbe čl….

Pročitajte više