Aktualnosti

U predmetu radi prisilne naplate po osnovi pravomoćne i ovršne sudske presude, a koji se vodi pred Financijskom agencijom pod KLASOM: 110-07/16-01/2, Financijska agencija je odbila provesti zahtjev za prisilnu naplatu obrazloživši isto odbijanje na način da kvačice na slovu S koje se nalazi u imenu ovršenika nisu u zahtjevu za prisilnu naplatu ovrhovoditelja dovoljno…

Pročitajte više
11.11.2016.

Pravna država?

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/sabor-raspravlja-o-godisnjem-financijskom-izvjestaju-hrvatske-banke-za-obnovu-i-razvitak—456449.html

Pročitajte više

«…Stoga se pojedinačnim aktima iz članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona, protiv kojih je Ustavni sud nadležan pružati ustavnosudsku zaštitu, u pravilu imaju smatrati samo odluke donesene u prethodno provedenom, pravomoćno završenom postupku kojima je odlučeno o pravima ili obvezama stranaka, ali ne i odluke donesene u postupku u kojem se rješavalo o njegovom ponavljanju…».

Pročitajte više

Županijski sud u Zadru u svojoj odluci od dana 28.04.2016. godine pod posl. br. Gž-442/2016 iznio je slijedeći pravni stav odbivši žalbu podnositelja: «…dok se u ponovljenom prijedlogu…ukazuje na kaznenu odgovornost zakonskog zastupnika ustanove koja je donijela rješenje o imenovanju posebnog skrbnika, što nije razlog za ponavljanje postupka, već se u čl. 421. T. 6….

Pročitajte više

Općinski radni sud u Zagrebu u svojoj odluci od dana 26.04.2016. godine pod posl. br. Pr-2986/11, zauzeo je slijedeći pravni stav: “…Tužiteljica nije navela koje konkretne obavijesti joj nisu dostavljene pa sud nije mogao utvrditi da li nedostavljanje tih obavijesti ima utjecaja na neostvarenje prodajnih ciljeva, odnosno da li bi tužiteljica ostvarila prodajne ciljeve da…

Pročitajte više