dipl. iur. Karlo Novosel

Karlo Novosel rođen je u Zagrebu, 1981. godine.
Od najranijeg je školovanja klasično usmjeravan. 1999. upisao je Katoličko bogoslovni fakultet te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2005. stekao titulu magistra. Tijekom studija poseban je interes iskazao za Rimsko pravo, pravo društava, trgovačko i pomorsko pravo.
2005. godine postaje odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Vedriš i partneri, a nakon tri godine i odvjetnik u istom uredu. Tamo se specijalizirao za trgovačko, korporativno i pravo društava. U dosadašnjem je radu stekao dragocjeno iskustvo u parnicama, ovrhama i upravnim postupcima (posebice postupcima izvlaštenja). Pravosudni je ispit položio 2007.
U svakodnevnom radu veliku pozornost pridaje mirenju kao načinu rješavanja sporova te sudjeluje u postupcima mirenja pred različitim državnim i nedržavnim institucijama.
Poznaje latinski i grčki, tečno govori engleski, a služi se osnovama njemačkog i francuskog jezika.
Trenutno studira na postdiplomskom studiju (mag.spec.) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje se specijalizira za trgovačko pravo i pravo društava.

Obrazovanje

 • 2008. – Poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu
 • 2007. – Pravosudni ispit
 • 1999. – 2005. Pravni fakultet u Zagrebu, smjer diplomirani pravnik
 • 1999. – Katoličko bogoslovni fakultet – Katehetski institut, Zagreb

Dodatno obrazovanje i projekti

 • 2016. Svjetska banka, IFC, Sudjelovanje u izradi studije Žene, poduzetništvo i pravo 2018.
 • 2014. EU, IPA Program Europske unije, Twinning project, Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj
 • 2014. Svjetska banka, IFC, Sudjelovanje u izradi studije Žene, poduzetništvo i pravo 2014.
 • 2012. Svjetska banka, IFC, Sudjelovanje u izradi studije Žene, poduzetništvo i pravo 2012.
 • 2011. Svjetska banka, IFC, Investment Climate Advisory services, Sudjelovanje u izradi studije Prekogranično investiranje 2012.
 • 2011. Euregex, Leipzig’s 1st Bank Collection Day, Govornik – radionica Hrvatska
 • 2010. Svjetska banka, IFC, Sudjelovanje u izradi studije Žene, poduzetništvo i pravo 2010.
 • 2010. Svjetska banka, IFC, Investment Climate Advisory services, Sudjelovanje u izradi studije Prekogranično investiranje 2010.
 • 2009. Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb – Posredovanje i mirenje, Prijetnja ili poslovna prilika za odvjetnike
 • 2007. Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
 • 2007. Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb – Mirenje u trgovačkim predmetima (načini korištenja, prednosti i moguće strategije
 • 2006. Hrvatska odvjetnička komora – Javni bilježnici u ovršnom postupku
 • 2005. Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb – Odgovornost članova uprave i članova nadzornog odbora
 • 2004. Transparency International Hrvatska – Mala antikorupcijska škola, Zagreb
 • 2004. Alan C. Neal (University of Warwick): Future trends in european labour legislation, Zagreb
 • 2004. Okrugli stol: Tržište rada, Matica hrvatska, Zagreb

Profesionalno iskustvo

 • 2013. Arbitražni sud Udruge hrvatskih putničkih agencija
 • Stalni arbitar
 • 2011. JSM Stalno izabrano sudište
 • Arbitar
 • 2009. Odvjetnički ured Karlo Novosel
 • Osnivač
 • 2008.– 2009. Zajednički odvjetnički ured Karlo Novosel /// Zoran Vukelić Partner
 • 2005. – 2008. Odvjetničko društvo Vedriš & Partneri
 • Odvjetnik
 • Odvjetnički vježbenik

Jezici

 • Engleski jezik (aktivno i pasivno)- izvrsno
 • Francuski jezik (aktivno i pasivno) – osnove
 • Njemački jezik (aktivno i pasivno) – osnove
 • Latinski jezik – vrlo dobro
 • Starogrčki – osnove

Kontakt