Dugotrajnost vođenja postupka/sporost pravosuđa

08.04.2016

Postupak koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod posl. br. Ovr-2033/01 započeo je u parnici tužbom od 13.11.1989. godine. Od pokretanja postupka proteklo je 26 godina i 4 mjeseca. Predmet postupka je povrat nezakonito oduzetih pokretnina.

Postupak koji se vodi pred Uredom državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Ispostava Velika Gorica, KLASA: UP/I-943-05/08-01/01, započet je 1979. godine. Od pokretanja postupka proteklo je 37 godina. Predmet postupka je isplata naknade za nekretnine koje su oduzete/eksproprirane i deposedirane još iste 1979. godine. U postupku su od 2008. godine predane 52 požurnice i 12 zahtjeva za nadzorom postupanja u upravnom postupku. Predmet još uvijek nije rješen.

Postupak koji se vodi pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske pod posl. br. Revr 11/16, započet je 14.02.1997. godine. Od pokretanja postupka proteklo je 19 godina. Predmet postupka je utvrđivanje nezakonitosti odluke o otkazu ugovora o radu i povratak na radno mjesto (koje radno mjesto nakon 19 godina?!).

Postupak koji se vodi pred Općinskim sudom u Zadru pod posl. br. Ovr-533/14, započet je 10.06.2011. godine. Od pokretanja postupka je proteklo 4 godine i 9 mjeseci. Predmet postupka je ovrha radi naplate novčanog potraživanja. U postupku još nije odlučeno o prijedlogu ovrhovoditelja za donošenje rješenja o ovrsi, u postupak je predano 49 požurnica, a Županijski sud u Zadru svojom odlukom od dana 24.02.2014. godine po prijedlogu ovrhovoditelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od dana 28.06.2012. godine (?! 2 godine i 4 mjeseca?!) zaključuje da «…je sud…radnje u postupku ipak poduzimao unutar razumnih rokova…» da se duljina trajanja postupka «…ne može propisati neažurnosti suda…» te da «…Općinski sud u Zadru za sada nije povrijedio pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku…».

Accipere quam facere praestat iniuriam.

Kontakt

Odvjetnički ured Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

Često postavljana pitanja

Molimo vas da prije nego što nas kontaktirate, prvo provjerite stranicu

Često postavljana pitanja