Često postavljana pitanja

U kojim područjima prava Vaš odvjetnički ured pruža pravne usluge?

Dugogodišnje iskustvo dovelo nas je do zaključka da je stranci potrebna brza, ali i cijelovita usluga.
Stoga, naš odvjetnički ured pruža pravne usluge u svim područjima prava sa naglaskom na građansko/civilno pravo.

Kako ugovoriti prvi sastanak?

Naš odvjetnički ured se usvajanjem postulata suvremenog poslovanja maksimalno prilagođava potrebama i mogućnostima svake stranke.

Uslijed navedenog nismo unaprijed odredili posebno i fiksno uredovno vrijeme za sve stranke već sa svakom strankom dogovaramo termin koji stranci najviše odgovara.
Termin možete dogovoriti kontaktirajući nas na naše telefone, putem e-maila ili putem web obrasca za kontakt.

Koliko je potrebno čekati za dogovaranje prvog sastanka i/ili preuzimanja predmeta?

Posvećujući se svakom predmetu na jednaki način nastojimo već kod samog preuzimanja predmeta biti profesionalni i ekspeditivni.

Na pisane upite odgovaramo unutar roka od 24h dok prve sastanke dogovaramo ovisno o urgentnosti predmeta, a najkasnije u roku od nekoliko radnih dana.

Ukoliko je to obzirom na vrstu predmeta moguće i dopušteno o predmetu se možemo upoznati te predmet možemo preuzeti i elektronskim putem (mail, skype, viber isl.).

Kakva je procedura prilikom preuzimanja predmeta?

Za potrebe preuzimanja predmeta pripremili smo obrasce koje je potrebno ispuniti i dostaviti/predati našem odvjetničkom uredu, a isti se mogu popuniti od strane stranke na prvom održanom sastanku ili dostaviti na drugi predviđeni način.

Obrasci služe radi prikupljanja osobnih podataka o stranci, podataka o predmetu te davanja ovlaštenja našem odvjetničkom uredu radi daljnjeg postupanja/zastupanja u predmetu.

Sukladno Kodeksu odvjetničke etike:

«…Ako se odvjetniku obrati stranka koju zastupa drugi odvjetnik, on je dužan o tome obavijestiti tog odvjetnika…”

“…Odvjetnik ne smije preuzeti zastupanje stranke koju već zastupa drugi odvjetnik prije nego što stranka tom odvjetniku ne opozove punomoć…”.

Pružate li pravne usluge strankama isključivo na području Zagreba ili na području cijele Hrvatske?

Pravnu pomoć strankama pružamo na području cijele Republike Hrvatske.

Pružate li pravne usluge izvan Republike Hrvatske?

Pravne usluge pružamo i izvan Republike Hrvatske, a uz ograničenja propisana Zakonom o odvjetništvu i propisima Hrvatske odvjetničke komore.

Ukoliko naš odvjetnički ured ne bi bio ovlašten uslijed gore navedenih ograničenja pružiti pravnu pomoć stranci u inozemstvu ili vezano za predmet sa međunarodnim elementom, stranci ćemo ponuditi najbolje moguće rješenje u vidu surađujućeg odvjetničkog ureda u ciljanoj državi.

Da li pružate pravne usluge stranim državljanima?

Naš odvjetnički ured pruža pravne usluge kako hrvatskim državljanima tako i stranim državljanima.

Kolike su cijene Vaših usluga i kakve opcije plaćanja omogućujete?

Odvjetnička nagrada za odvjetničke usluge koje pružaju odvjetnici u Republici Hrvatskoj propisana je Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Odvjetnička nagrada se može podmiriti novčanom transakcijom putem transakcijskog računa ili putem Pay Pal-a.

Naplaćuje li se prvi sastanak?

Ukoliko je predmet sastanka dogovor oko preuzimanja predmeta, sastanak se ne naplaćuje.

Naplati podliježe isključivo sastanak predmet kojeg bi bilo davanje usmenih pravnih mišljenja odnosno raspravljanje o zasebnim činjeničnim i pravnim pitanjima.

Možete li nam po potrebi preporučiti usluge javnog bilježnika, prevoditelja, sudskih tumača, knjigovodstva i sl. i/ili organizirati iste?

Naš odvjetnički ured se u svojem poslovanju susreće sa potrebom pružanja strankama usluga koje nisu izričito obuhvaćene djelatnostima koje sukladno Zakonu o odvjetništvu pružaju odvjetnici.

Radi pružanja istih usluga, a povezano za pravnim uslugama, surađujemo sa vanjskim suradnicima koji su dio našeg šireg tima.

Kontakt

Odvjetnički ured Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

Često postavljana pitanja

Molimo vas da prije nego što nas kontaktirate, prvo provjerite stranicu

Često postavljana pitanja