Ocjena suglasnosti Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13 I 54/13) s Ustavom Republike Hrvatske

10.04.2016

Dana 11.12.2013. godine podnositelji su podnijeli prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 105. i 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13) s Ustavom Republike Hrvatske.

Naime, istim odredbama zakonodavac je predvidio ad hoc ex lege oduzimanje prava privatnog vlasništva građana nad njihovim nekretninama koje na dan stupanja na snagu osporavanog zakona faktično koriste za «…promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika…».

Privatno vlasništvo je dakle bez odluke nadležnog državnog tijela i bez isplate odgovarajuće naknade za isto, a kako je to propisano člankom 50. Ustava Republike Hrvatske, oduzeto u korist vlasništva jedinica lokalne samouprave.

Ustavni sud Republike Hrvatske niti nakon dvije godine i 4 mjeseca nije donio svoju odluku po istom prijedlogu.

Contra receptam opinionem!

Kontakt

Odvjetnički ured Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

Često postavljana pitanja

Molimo vas da prije nego što nas kontaktirate, prvo provjerite stranicu

Često postavljana pitanja