Praksa Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske

10.04.2016

U predmetu pod posl br. Pp G-192/11 Prekršajni sud u Pagu donio je dana 01.03.2012. godine presudu kojom je okrivljenike proglasio krivima za počinjenje prekršaja koji im se stavljaju na teret.
Apsolutna zastara prekršajnog progona u istim predmetima nastupala je dana 21.07.2015. godine.

Okrivljenici su uložili žalbu, dana 30.07.2015. godine izvršili uvid u sudski spis pred Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske kojom prilikom su utvrdili da na taj dan u drugostupanjskom postupku još nije donesena drugostupanjska sudska odluka te je u spisu istom prilikom naznačena službena bilješka potpisana od djelatnika suda da u predmetu nije donesena drugostupanjska odluka.

Dana 02.12.2015. godine okrivljenici su zaprimili drugostupanjsku sudsku odluku Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, datiranu na dan 29.06.2015. godine, kojom se odbija žalba okrivljenika na prvostupanjsku odluku.
Na navedenu odluku su okrivljenici uložili ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske tvrdivši da su im istim postupanjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske grubo povrijeđena temeljna ustavna prava građana.

Dana 02.03.2016. godine pod posl. br. U-III-4998/2015 Ustavni sud Republike Hrvatske donosi odluku kojom odbacuje ustavnu tužbu okrivljenika uz obrazloženje da «…u ustavnoj tužbi, također, nije dostatno ponoviti razloge koji su već istaknuti u žalbenim…postupcima pred sudom…» iako u ustavnoj tužbi okrivljenika nije naveden niti jedan razlog naveden u žalbenom postupku i to obzirom da se razlog za ustavnu tužbu dogodio nakon žalbe okrivljenika u redovnom sudskom postupku, da «…vlastiti slučaj valja dovesti, kad god je to moguće, u vezu s ostalim sličnim slučajevima…» iako hrvatskim zakonodavstvom nije propisan sustav presedana niti postoji jedinstveni registar sudskih odluka («slučajeva») kojem bi građanin imao pristup te mogao svoj «slučaj» dovesti u svezu sa nekim drugim, te da «…podnositelji u ustavnoj tužbi nisu pokazali da Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u svojem postupanju…nije poštivao odredbe Ustava…»  što bi značilo da je stav Ustavnog suda Republike Hrvatske da donošenje sudskih odluka nakon nastupanja zastare prekršajnog progona sa naznakom ranijeg datuma prije nastupa zastare nije povreda temeljnog ljudskog prava na pravično suđenje propisanog Ustavom Republike Hrvatske.

Sapienti sat!

Kontakt

Odvjetnički ured Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

Često postavljana pitanja

Molimo vas da prije nego što nas kontaktirate, prvo provjerite stranicu

Često postavljana pitanja