Sudska praksa – radni spor (teret dokazivanja)

23.05.2016

Općinski radni sud u Zagrebu u svojoj odluci od dana 26.04.2016. godine pod posl. br. Pr-2986/11, zauzeo je slijedeći pravni stav:

“…Tužiteljica nije navela koje konkretne obavijesti joj nisu dostavljene pa sud nije mogao utvrditi da li nedostavljanje tih obavijesti ima utjecaja na neostvarenje prodajnih ciljeva, odnosno da li bi tužiteljica ostvarila prodajne ciljeve da je od tuženika dobila obavijesti…”

Tužiteljica je tijekom postupka isticala da joj poslodavac kao otkazni razlog predbacuje neizvršavanje prodajnih ciljeva i navela da iste te ciljeve nije mogla izvršiti obzirom da joj nikada nisu dostavljane nikakve obavijesti poslodavca te je bila isključena iz radnog kolektiva i cirkularnih e-mail poruka.

Obzirom na obrazloženje suda, postavlja se pitanje: kako je tužiteljica mogla navesti konkretne obavijesti kada iste nije nikada primila?!

Tolle legge!

Kontakt

Odvjetnički ured Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

Često postavljana pitanja

Molimo vas da prije nego što nas kontaktirate, prvo provjerite stranicu

Često postavljana pitanja