Sudska praksa Županijskog suda u Zadru – oduzimanje stanarskog prava

10.07.2016

Županijski sud u Zadru u svojoj odluci od dana 28.04.2016. godine pod posl. br. Gž-442/2016 iznio je slijedeći pravni stav odbivši žalbu podnositelja:

«…dok se u ponovljenom prijedlogu…ukazuje na kaznenu odgovornost zakonskog zastupnika ustanove koja je donijela rješenje o imenovanju posebnog skrbnika, što nije razlog za ponavljanje postupka, već se u čl. 421. T. 6. ZPP navodi kaznena odgovornost zakonskog zastupnika stranke koju je ovaj zastupao, što ovdje nije slučaj…»

Predmet navedenog parničnog postupka je prijedlog za ponavljanje postupka tuženika protiv odluke Općinskog suda u Zadru kojom je tuženicima, sudionicima Hrvatskog domovinskog rata, oduzeto stanarsko pravo na stanu u Zadru za vrijeme dok su isti branili domovinu.

Razlog oduzimanja stanarskog prava, a na temelju kojeg je donesena odluka, nađen je u činjenici da bi isti napustili stan (dakle, stav je hrvatskih sudova da su hrvatski branitelji branili domovinu i time napustili stan na kojem imaju stanarsko pravo).

Tuženike je u postupku protiv Grada Zadra, a koji postupak je Grad Zadar pokrenuo radi oduzimanja njihovog stanarskog prava, zastupao privremeni skrbnik postavljen u osobi zakonskog zastupnika Grada Zadra.

Dakle, kako bi branila interese jedne parnične stranke postavljena je osoba koja po zakonu zastupa interese druge parnične stranke.

Na ročištu od dana 24.11.2015. godine tuženik je decidirano istaknuo da «…nadalje se ističe kao razlog za ponavljanje postupka da je do odluke suda došlo zbog kaznenog djela zakonskog zastupnika koji je postavljen tuženicima…».

Isti zapisnik je sastavni dio predmeta i spisa kojeg je Županijski sud u Zadru imao proučiti prije donošenja svoje gore citirane odluke Gž-442/2016.

Abusus abusum invocat.

Kontakt

Odvjetnički ured Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

Često postavljana pitanja

Molimo vas da prije nego što nas kontaktirate, prvo provjerite stranicu

Često postavljana pitanja