08.09.2017.

Vrhovni sud Republike Hrvatske – izvanredna revizija

U odluci donesenoj dana 03.11.2016. godine u predmetu Rev 2800/2015 Vrhovni sud RH navodi kako slijedi: “Prilikom razmatranja dopuštenosti predmetne revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske imao je na umu i to da je u istovjetnoj pravnoj situaciji, ali zbog nedovoljno obrazloženih revizijskih navoda glede postojanja svih kumulativno propisanih pretpostavki za dopuštenost revizije iz odredbe čl. 382. st. 2. ZPP (broj Rev-2321/14) revizija odbačena kao nedopuštena”.
 
Za naglasiti je da je u predmetu Rev-2321/14 kao i u čitavom nizu istovjetnih predmeta koji su bili predmet ranijeg razmatranja Vrhovnog suda RH sadržaj teksta revizije potpuno identičan onome kako je glasio u gore navedenom predmetu Rev 2800/2015 u kojem je izvanredna revizija usvojena.
Zaključak: Vrhovni sud RH ima grižnju savijesti no ta grižnja savijesti ne može vratiti temeljna ljudska prava građanima Republike Hrvatske koja su im kompromitirana ranijim paušalnim odlučivanjem.