08.12.2017.

Suđenje u razumnom roku VOL 3

U ovršnom predmetu koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod posl. Br. Ovrv-RT-538/05 sud je rješenje o ovrsi donio dana 09.05.2005. godine.

Isto rješenje se dostavlja ovršeniku tek dana 27.11.2017. godine dakle nakon više od 12 i pol godina.

Za vrijeme pasivnosti suda teku zakonske zatezne kamate.

Slučajno?