Pravna država?

11.11.2016

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/sabor-raspravlja-o-godisnjem-financijskom-izvjestaju-hrvatske-banke-za-obnovu-i-razvitak—456449.html

Rješenje Ustavnog Suda Republike Hrvatske posl. br. U-III-3064/2016 od dana 13.07.2016. godine – sentenca

29.08.2016

«…Stoga se pojedinačnim aktima iz članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona, protiv kojih je Ustavni sud nadležan pružati ustavnosudsku zaštitu, u pravilu imaju smatrati samo odluke donesene u prethodno provedenom, pravomoćno završenom postupku kojima je odlučeno o pr...

Sudska praksa Županijskog suda u Zadru – oduzimanje stanarskog prava

10.07.2016

Županijski sud u Zadru u svojoj odluci od dana 28.04.2016. godine pod posl. br. Gž-442/2016 iznio je slijedeći pravni stav odbivši žalbu podnositelja: «…dok se u ponovljenom prijedlogu…ukazuje na kaznenu odgovornost zakonskog zastupnika ustanove koja je d...

Sudska praksa – radni spor (teret dokazivanja)

23.05.2016

Općinski radni sud u Zagrebu u svojoj odluci od dana 26.04.2016. godine pod posl. br. Pr-2986/11, zauzeo je slijedeći pravni stav: “…Tužiteljica nije navela koje konkretne obavijesti joj nisu dostavljene pa sud nije mogao utvrditi da li nedostavljanje tih obavijesti ima utjecaja na n...

Kontakt

Odvjetnički ured Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

Često postavljana pitanja

Molimo vas da prije nego što nas kontaktirate, prvo provjerite stranicu

Često postavljana pitanja