Rješenje Ustavnog Suda Republike Hrvatske posl. br. U-III-3064/2016 od dana 13.07.2016. godine – sentenca

29.08.2016

«…Stoga se pojedinačnim aktima iz članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona, protiv kojih je Ustavni sud nadležan pružati ustavnosudsku zaštitu, u pravilu imaju smatrati samo odluke donesene u prethodno provedenom, pravomoćno završenom postupku kojima je odlučeno o pr...

Sudska praksa Županijskog suda u Zadru – oduzimanje stanarskog prava

10.07.2016

Županijski sud u Zadru u svojoj odluci od dana 28.04.2016. godine pod posl. br. Gž-442/2016 iznio je slijedeći pravni stav odbivši žalbu podnositelja: «…dok se u ponovljenom prijedlogu…ukazuje na kaznenu odgovornost zakonskog zastupnika ustanove koja je d...

Sudska praksa – radni spor (teret dokazivanja)

23.05.2016

Općinski radni sud u Zagrebu u svojoj odluci od dana 26.04.2016. godine pod posl. br. Pr-2986/11, zauzeo je slijedeći pravni stav: “…Tužiteljica nije navela koje konkretne obavijesti joj nisu dostavljene pa sud nije mogao utvrditi da li nedostavljanje tih obavijesti ima utjecaja na n...

Praksa Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske

10.04.2016

U predmetu pod posl br. Pp G-192/11 Prekršajni sud u Pagu donio je dana 01.03.2012. godine presudu kojom je okrivljenike proglasio krivima za počinjenje prekršaja koji im se stavljaju na teret. Apsolutna zastara prekršajnog progona u istim predmetima nastupala je dana 21.07.201...

Kontakt

Odvjetnički ured Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

Često postavljana pitanja

Molimo vas da prije nego što nas kontaktirate, prvo provjerite stranicu

Često postavljana pitanja