Praksa Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske

10.04.2016

U predmetu pod posl br. Pp G-192/11 Prekršajni sud u Pagu donio je dana 01.03.2012. godine presudu kojom je okrivljenike proglasio krivima za počinjenje prekršaja koji im se stavljaju na teret. Apsolutna zastara prekršajnog progona u istim predmetima nastupala je dana 21.07.201...

Ocjena suglasnosti Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13 I 54/13) s Ustavom Republike Hrvatske

10.04.2016

Dana 11.12.2013. godine podnositelji su podnijeli prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 105. i 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13) s Ustavom Republike Hrvatske. Naime, istim odredbama zakonodavac je predvidio ad hoc ex lege oduzimanje prava privatnog vlasni&scaron...

Sudska praksa – “mobing”

10.04.2016

Županijski sud u Zagrebu u svojoj odluci od dana 08.09.2015. godine pod posl. br. Gž R-202/15, zauzeo je pravno shvaćanje da: «…niti ostali događaji koje tužiteljica opisuje u svojem iskazu…da joj je (nadređena) jednom prilikom rekla «ha šta si ti mala bosank...

Dugotrajnost vođenja postupka/sporost pravosuđa

08.04.2016

Postupak koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod posl. br. Ovr-2033/01 započeo je u parnici tužbom od 13.11.1989. godine. Od pokretanja postupka proteklo je 26 godina i 4 mjeseca. Predmet postupka je povrat nezakonito oduzetih pokretnina. Postupak koji se vodi pred Uredom drž...

Contact

Law firm Karlo Novosel Radnička cesta 32, Zagreb

t. + 385 1 4830 383
+ 385 1 48 30 378
m. + 385 98 508 997
f. + 385 1 48 31 553
karlonovosel@ured-novosel.hr

FAQ

Please check the Frequently Asked Questions before sending your enquiry.

FAQ